22 396 47 04 , 534 180 555 poradnia@simuli.pl

Nasz zespół

psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeci

Mgr Dominik Ziołkowski

psycholog, pedagog, psychoterapeuta

Ukończył pedagogikę na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.
W codziennej pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej, oraz grup terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera, autyzmem i innymi problemami społecznymi. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla terapeutów, studentów, nauczycieli i rodziców na temat metod pracy z dzieckiem z trudnościami społecznymi, trudnych zachowań dzieci i młodzieży, teorii i praktyki w pracy z osobami z zespołem Aspergera oraz szkolenia dla przyszłych terapeutów szkolnych.  Tworzy programy mediacyjne i edukacyjne dla szkół.  Specjalizuje się w pracy z rodzinami które borykają się z problemami wychowawczymi dzieci, jak również w pracy ze związkami w których jeden z partnerów przejawia cechy zespołu Aspergera
W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • psychoterapię osób dorosłych
 • terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię grupową dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wsparcie dla partnerów osób z zespołem Aspergera
 • grupy wsparcia dla rodziców
 • konsultacje i poradnictwo związane z wychowaniem dzieci z trudnościami społecznymi
 • psychoterapię i poradnictwo dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera
 • szkolenia z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera
 • konsultacje rodzinne

Mgr Beata Szynkaruk

prawnik, mediator

Absolwentka studiów doktoranckich oraz prawa kanonicznego o specjalności kanoniczno – cywilnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki oraz ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych – prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, jest przewodniczącą rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych, pracuje jako prawnik w Fundacji SYNAPSIS oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W swojej karierze przeprowadziła w sumie kilkadziesiąt spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób niepełnosprawnych i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

Atut zawodowy to skuteczne działanie, dobry kontakt z Klientem, który charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • konsultacje dla rodziców po diagnozie dziecka,
 • interwencje i spotkania edukacyjno-konsultacyjne w placówkach edukacyjnych,
 • mediacje rodzinne,
 • spotkania dla rodziców,
 • szkolenia prawne
 • porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, cywilnego, małżeńskiego,

Mgr Ewelina Gomoła

pedagog specjalny

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Specjalnej ze specjalnością Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem zdobywała podczas stażu w Fundacji SYNAPSIS oraz pracując jako nauczyciel w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Prowadziła również terapię indywidualna i grupową, wczesne wspomaganie rozwoju oraz zajęcia plastyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących tematyki całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. PECS, Trening Umiejętności Społecznych, Jak Bawić się z Dzieckiem z Autyzmem?). Obecnie pracuje jako nauczyciel w przedszkolu integracyjnym.
W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • terapię grupową dla dzieci i młodzieży
 • terapię indywidualną dzieci i młodzieży
 • interwencje i spotkania edukacyjno-konsultacyjne w przedszkolach i szkołach

Mgr Maciej Szymanowski

pedagog specjalny

Ukończył studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna, o specjalnościach Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie i Terapia Pedagogiczna, w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Na co dzień pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zespołem Aspergera.
W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • terapię indywidualną dzieci i młodzieży
 • terapię grupową dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terenowe grupy terapeutyczne
 • konsultacje szkolne

Mgr Aleksandra Gołaszewska

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Absolwentka wydziału społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jest w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji INTRA. Odbyła liczne szkolenie dotyczące m.in. obszarów zachowań trudnych i komunikacji. Swoją wiedzę dotyczącą metod pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera pogłębiała na wizytach studyjnych w ośrodkach w Belgii.
W fundacji SYNAPSIS pracowała jako terapeuta i trener pracy. Obecnie pracownik Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu oraz Mediator Stały Stowarzyszenia Mediatorów Polskich w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię grupową dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • grupy wsparcia dla rodziców
 • mediacje rodzinne
 • psychoterapię młodzieży i dorosłych

Mgr Wojciech Święcicki

psychoterapeuta, pedagog specjalny

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej oraz pomocy psychologicznej. Ukończył czteroletnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Program szkolenia jest akredytowany przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie zajmuje się pracą terapeutyczną i edukacyjną w ośrodku w Laskach.

W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • psychoterapię dorosłych,
 • indywidualną terapię dorosłych i młodzieży,
 • terapię małżeństw i par będących w kryzysie
 • terapię rodzin

Mgr Dorota Wysok

psycholog

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie jest uczestniczką studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS na wydziale psychologii oraz szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
W latach 2012-2016 odbywała praktykę, a następnie pracowała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadziła tam terapię rodzin, terapię indywidualną oraz grupową dla młodzieży.
Ukończyła program szkoleniowo-stażowy „Vademecum Terapeuty Rodzinnego” w Grupie Synapsis oraz liczne kursy przygotowujące do pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej. Obyła staże w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz na Oddziale Ostrym Zaburzeń Psychotycznych), w Wojskowym Instytucie Medycznym ( w Klinice Stresu Bojowego) oraz w Szpitalu Nowowiejskim (w Centrum Psychoterapii).
Prowadzi terapię dzieci i dorosłych.

Mgr Joanna Golec

psycholog

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie, ze specjalizacją Psychologia Kliniczna. Wiedzę dotyczącą pracy z osobami z autyzmem pogłębiała uczestnicząc w dwuletnim stażu organizowanym przez Fundację SYNAPSIS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem. Obecnie pracuje jako terapeuta w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • terapię grupową dla dzieci i młodzieży
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • terapię indywidualną dzieci i młodzieży
 • warsztaty społeczno-edukacyjne dla dzieci przedszkolnych

Mgr Katarzyna Płucienniczak

psycholog

Szkoliła się podyplomowo w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Fundacji SYNAPSIS, a także w innych ośrodkach polskich i zagranicznych, w obszarze metod diagnozy i pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autystycznego.
Certyfikowana trener i superwizor metody Videotreningu Komunikacji.
W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • konsultacje przeddiagnostyczne dzieci, młodzieży i dorosłych
 • konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami społecznymi
 • szkolenia z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera

Mgr Agata Ostrzycka – Pilich

psycholog

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoja wiedzę poszerzała uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi i społecznymi.

W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • Terapię grupową dzieci i młodzieży
 • terapię indywidualną dzieci i młodzieży
 • Treningi Umiejętności Społecznych

Mgr Hanna Leśko

psycholog

Absol­wentka Wydziału Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Warszawskiego ze spe­cja­li­za­cją Neuropsy­cho­lo­gia Kli­niczna. Interesuje się psychologią kliniczną dziecka. W swojej pracy zawodowej prowadzi grupy Treningu Umiejętności Społecznych, jak również indywidualną i grupową rehabilitację neuropsychologiczną. Prowadzi treningi komunikacji ukierunkowane na usprawnianie koncentracji uwagi, pamięci, mowy oraz zdolności rozumienia.

W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • terapię grupową dla dzieci i młodzieży
 • terapię indywidualną dzieci i młodzieży
 • Treningi Umiejętności Społecznych

Mgr Olga Pokorska

psycholog

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością. Prowadziła zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa, pracowała także jako asystent dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Wraz z Kołem Wspierania Osób z Autyzmem współtworzy programy wspierania młodzieży i warsztaty skierowane do rodziców.
W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

 • terapię grupową dla dzieci i młodzieży
 • terapię indywidualną dzieci i młodzieży
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Mgr Natalia Tlałka

logopeda

Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim i wiele szkoleń z tematyki pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Pracuje jako logopeda w Fundacji SYNAPSIS. Prowadzi logopedyczne zajęcia grupowe i indywidualne, a także treningi jedzenia dla dzieci z wybiórczością smakową.

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04

ul. Łomiańska 26   01-685 Warszawa 

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

facebook.com/poradniasimuli/

Poradnia Simuli

Jestesmy pod adresem

Łomiańska 16, Warszawa

Zapraszamy