22 396 47 04 , 534 180 555 poradnia@simuli.pl
Mgr Patrycja Krzyworzeka

Mgr Patrycja Krzyworzeka

pedagog, mediator

Mgr Patrycja Krzyworzeka pedagog ukończyła Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ze specjalnością poradnictwo i terapia pedagogiczna (2003-2008).

W roku 2019 ukończyła Uniwersytet Gdański w ramach studiów podyplomowych na kierunku psychotraumatologia.

Aktualnie uczęszcza do szkoły psychoterapii w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Członek nadzwyczajny stowarzyszenia Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS).

Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądu okręgowego w Warszawie specjalizującym się w sprawach rodzinnych i na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa doświadczenie podczas stażu dla mediatorów w Ośrodku Mediacji
w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. podczas pracy jako pedagog w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, Stowarzyszeniu na Rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny Supełek, Domu Pomocy Społecznej, placówkach oświatowych (szkołach, bursie, internacie), Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, a także jako trener i doradca na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Na co dzień pracuje w poradni, gdzie wspiera dzieci i młodzież w odkrywaniu ich indywidualnego potencjału, mocnych stron oraz zainteresowań.  Prowadzi również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z wykorzystaniem Metody Warnkego, konsultacje pedagogiczne oraz zajęcia z efektywnych technik uczenia się.

W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

  • Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży.
Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04 

ul. Łomiańska 26   01-685 Warszawa 

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

Poradnia Simuli

Jestesmy pod adresem

Łomiańska 16, Warszawa

Zapraszamy

 

facebook.com/poradniasimuli/