534 180 555 poradnia@simuli.pl

Zaburzenia ze spektrum Autyzmu – terapia

Zespół Aspergera (ang. Asperger syndrome, AS), według najnowszej klasyfikacji diagnozowany jest jako zaburzenie ze spektrum autyzmu. Rozpoznawany jest u małych dzieci, ale też u młodzieży i osób dorosłych. Odpowiednio prowadzona terapia, pozwala zmniejszyć deficyty, rozwinąć mocne strony i ułatwić osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu funkcjonowanie w codziennym życiu i otoczeniu.

Pochodzący z Austrii pediatra i psychiatra Hans Asperger w połowie XX wieku zauważył, że niektóre dzieci na wczesnym etapie rozwoju są prawidłowo rozwinięte w zakresie umiejętności mówienia i zdolności poznawczych, jednak wykazują zaburzenia w rozwoju motorycznym i w kontaktach społecznych. W latach ’80 XX wieku angielska lekarka Lorna Wing spopularyzowała odkrycia Aspergera i zaliczyła przypadki przez niego opisywane do zaburzenia ze spektrum autyzmu. Od jego nazwiska pochodzi nazwa Zespół Aspergera (ang. Asperger syndrome, AS).

Najbardziej aktualna klasyfikacja, którą specjaliści posługują się do diagnozowania – klasyfikacja DSM-V nie wyróżnia Zespołu Aspergera jako odrębnej jednostki, ale traktuje jako część spektrum autyzmu. Europejska klasyfikacja ICD-10, która służy specjalistom z naszego kraju, a także aktualna jej wersja ICD-11, obecnie jeszcze będąca w tłumaczeniu, wyróżnia i różnicuje zaburzenia „wewnątrz” spektrum autyzmu i odchodzi od diagnozy Zespół Aspergera. Zmiany w klasyfikacji są procesem długotrwałym i wdrażanie ich jest stopniowe, dlatego też określenie Zespół Aspergera jako odrębnej jednostki diagnostycznej wciąż funkcjonuje i utożsamiane jest z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu występujące w wieku wczesnodziecięcym zazwyczaj diagnozowane są między 3 a 8 rokiem życia. W niektórych przypadkach osoby z zespołem Aspergera diagnozowane są w okresie dojrzewania lub dorosłości.

Rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu opiera się na objawach, które są związane z:

 • relacjami społecznymi,
 • stereotypowymi zachowaniami,
 • komunikacją

Charakterystyczne są :

 • zaburzenia interakcji społecznej, nieumiejętność lub niechęć do współpracy w grupie
 • trudności z wyrażaniem i kontrolą emocji
 • zaburzenia mowy, niecodzienne umiejętności językowe (zaawansowane słownictwo i gramatyka, lecz opóźniony rozwój umiejętności prowadzenia rozmowy, opóźniony rozwój mowy, pedantyczna mowa, nietypowa prozodia i charakterystyka głosu, trudności w rozumieniu języka, w szczególności znaczeń przenośnych i ukrytych)
 • bardzo wąskie, specjalistyczne zainteresowania wybraną dziedziną, niezwykła pod względem intensywności i koncentracji fascynacja jakimś tematem
 • zachowania powtarzalne, rutynowe
 • problemy w komunikacji niewerbalnej (ograniczona gestykulacja i ekspresja twarzy, problemy z zachowaniem odpowiedniego dystansu fizycznego, kłopoty z kontaktem wzrokowym)
 • nieporadność ruchowa, niezdarny chód i koordynacja
 • trudności z utrzymaniem uwagi w klasie, niezwykły profil umiejętności uczenia się
 • potrzeba pomocy przy czynnościach wymagających samodzielności (np. jedzenie, ubieranie się, toaleta – umiejętności samoobsługowe) i organizacji
 • wrażliwość na specyficzne dźwięki, zapachy, struktury czy dotyk

Rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu na wczesnym etapie dziecięcym jest procesem  skomplikowanym i wymaga wspólnej pracy specjalistów z zakresu pediatrii, neurologii, psychiatrii, psychologii czy logopedii.

Powodem do zaniepokojenia może być słaba integracja dziecka z grupą. Maluch niechętnie bierze udział we wspólnych zabawach, zwykle bawi się sam. Jeśli znajdzie się w grupie chce jej przewodzić i rozdzielać role. Gdy się to nie udaje, woli się izolować niż podporządkowywać innym. Sygnałem ostrzegawczym jest też zachowanie dziecka w czasie lekcji. Osoba w spektrum autyzmu ma trudności w zachowaniu się odpowiednio do sytuacji. Jeśli dziecko nie słucha nauczyciela podczas lekcji, przeszkadza innym dzieciom, zadaje pytania nieadekwatne do sytuacji, wierci się i rozrabia, może to świadczyć o zaburzeniach.

Osoby w spektrum autyzmu mogą mieć bardzo dobrze rozwinięte  zdolności poznawcze i potencjał intelektualny. Dzięki temu dobrze radzą sobie z codziennymi obowiązkami i terapią. Jednocześnie, nie potrafią elastycznie myśleć, skupiają się na konkretnym obiekcie zainteresowań, a ich zdolność adaptacyjna jest ograniczona.

Zespół Aspergera opiera się głównie na wycofaniu i problemach z aklimatyzacją w społeczeństwie. Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu są zazwyczaj zamknięte w sobie i mocno skupione na swoich potrzebach, na realizacji swoich pasji i hobby. Nie musi to jednak przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu – „bycie w spektrum” nie wyklucza podjęcia pracy, zawarcia związku czy posiadania dzieci.

Do tej pory nie wiadomo, co leży u podstaw zaburzeń ze spektrum autyzmu – przyjmuje się, odpowiadają za nie nieprawidłowości neurologiczne i zaburzenia w rozwoju płodowym.

Ważne jest jednak to, żeby jak najszybciej wdrożyć terapię, dzięki czemu osoba w spektrum będzie miała szansę na nabycie odpowiednich umiejętności, które pomogą jej odnaleźć się w otaczającym go społeczeństwie.

W Simuli terapia osób w spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera obejmuje:

 • Czym jest terapia dla osób ze spektrum autyzmu w Warszawie oferowana przez Simuli?

  W Simuli oferujemy kompleksową terapię dla osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Nasze podejście obejmuje Trening Umiejętności Społecznych, indywidualną terapię dzieci i młodzieży, Trening Zastępowania Agresji oraz psychoterapię dorosłych i rodzin. Terapie te mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych i radzenie sobie z wyzwaniami codziennego życia.

 • Jak wygląda Trening Umiejętności Społecznych dla osób ze spektrum autyzmu w Warszawie?

  Trening Umiejętności Społecznych w Warszawie skierowany jest do osób ze spektrum autyzmu. Zajęcia te koncentrują się na budowaniu relacji, wyrażaniu emocji i radzeniu sobie z konfliktami. Prowadzone w bezpiecznej atmosferze, pozwalają uczestnikom na naukę i praktykę ważnych umiejętności społecznych w codziennym życiu.

 • Czy oferujecie terapię indywidualną dla osób ze spektrum autyzmu?

  Tak, w Simuli prowadzimy terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze spektrum autyzmu. Ta forma terapii jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej osoby, pomagając w rozwoju osobistym, radzeniu sobie z trudnościami oraz wykorzystywaniu mocnych stron.

 • Czy w Simuli stosuje się psychoterapię rodzin i par w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu?

  Absolutnie. W Simuli rozumiemy, że zaburzenia ze spektrum autyzmu wpływają nie tylko na osobę dotkniętą tym zaburzeniem, ale także na jej rodzinę. Dlatego oferujemy psychoterapię rodzin i par, która wspiera rodziny w zrozumieniu i radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z tymi zaburzeniami.

 • Jakie są cele Treningu Zastępowania Agresji dla osób ze spektrum autyzmu?

  Trening Zastępowania Agresji w Warszawie ma na celu pomoc osobom ze spektrum autyzmu w rozwoju zdrowych sposobów radzenia sobie z frustracją i agresją. Skupiamy się na nauce alternatywnych, konstruktywnych reakcji na trudne sytuacje, co jest kluczowe dla funkcjonowania w społeczeństwie.

 • Czy terapia osób ze spektrum autyzmu w Simuli obejmuje wsparcie w komunikacji?

  Tak, jednym z kluczowych aspektów naszej terapii jest wsparcie w rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Rozumiemy, że komunikacja jest fundamentalna dla funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, dlatego koncentrujemy się na tej dziedzinie, aby pomóc naszym klientom w efektywnym wyrażaniu się i interakcji z otoczeniem.

 • Jakie są pierwsze kroki w dostępie do terapii dla osób ze spektrum autyzmu w Simuli w Warszawie?

  Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z nami w celu umówienia konsultacji. Podczas spotkania z naszym specjalistą omówimy indywidualne potrzeby oraz najlepsze opcje terapii. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dostosowanego do unikalnych potrzeb każdej osoby.

Nasz Zespół

Trochę Historii

Cennik

Masz jakieś pytania ? Napisz do nas.

Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04

Jana Kochanowskiego 45A
01-864 Warszawa

poradnia@simuli.pl
www.simuli.pl

 

facebook.com/poradniasimuli/