534 180 555 poradnia@simuli.pl

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna

Proponowana jest w sytuacji kryzysowej bądź w sytuacji niezadowolenia z obecnej sytuacji życiowej. Motywacją do podjęcia psychoterapii może być chęć poznania siebie, przyjrzenia się swoim trudnościom i konfliktom życia codziennego, potrzeba zmiany sytuacji życiowej. Po wstępnej konsultacji ustalana jest ilość regularnych spotkań z psychoterapeutą.

W naszej pracy łączymy różne podejścia psychologiczne. Staramy się rozumieć indywidualizm każdej jednostki, psychodynamikę jej procesów, system w jakim wzrastała, możliwości poznawcze i umiejętności interpersonalne, pozytywnie ją motywując do dalszych sukcesów.

Psychoterapia osób dorosłych nakierowana jest na pracę w takich obszarach jak:

  • obniżony nastrój
  • stres
  • trudności i kryzysy emocjonalne
  • poczucie osamotnienia
  • brak motywacji do działania
  • poczucie utraty sensu życia
  • strata i żałoba
  • wypalenie zawodowe
  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • problemy wychowawcze i w relacjach z dzieckiem

Psychoterapia grupowa

Celem psychoterapii grupowej jest taka zmiana postawy uczestników, która pozwoli na samodzielne, korzystniejsze dla nich i bardziej dojrzałe rozwiązywanie trudności, jakie mają oni w kontaktach z innymi ludźmi.

Grupa jest skierowana do osób które doświadczają trudności w kontaktach z innymi ludźmi, którzy chcieliby poprawić jakość swoich relacji, chcieliby lepiej poznać siebie w kontekście swoich relacji i osób. Grupa jest miejscem, gdzie możemy dowiedzieć się od innych jak nas postrzegają, jak odbierają, przyjrzeć się temu w jaki sposób buduje się relacje z innymi ludźmi.

Trudności osób zgłaszających się na psychoterapię grupową mogą manifestować się poprzez takie zachowania jak: agresywność, podejrzliwość, nieśmiałość itp., natomiast w relacji z innymi ludźmi poprzez poszukiwanie opieki, walkę z autorytetami, stałą obawę przed odrzuceniem, krytyką itp.

Wyniki badań wskazują że psychoterapia grupowa jest tak samo skuteczna jak psychoterapia indywidualna, a często nawet skuteczniejsza szczególnie jeśli chodzi o rozwiązywanie trudności interpersonalnych.

Psychoterapia dorosłych osób ze spektrum autyzmu

Terapia dorosłych obejmuje zarówno dorosłe osoby w spektrum autyzmu, jak ich partnerów, rodziców i osoby z ich otoczenia, które potrzebują wsparcia ze względu na trudności z jakimi się borykają w swoim codziennym życiu.

Aby jak najlepiej dobrać formę pomocy do indywidualnych potrzeb, wszelkie dalsze działania terapeutyczne poprzedzone są konsultacją u psychologa.

Terapia indywidualna dorosłych osób w spektrum autyzmu ma na celu niwelowanie deficytów, naukę kompetencji podnoszących jakość funkcjonowania w życiu społecznym oraz pomoc w rozumieniu siebie w sytuacjach społecznych. Terapia grupowa umożliwia budowanie relacji interpersonalnych oraz naukę umiejętności społecznych. Grupy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) pomagają rozwijać umiejętności interpersonalne, budować pozytywne relacje, rozumieć i wyrażać złe emocje w sposób akceptowany społecznie i zdobywać wiele nowych umiejętności niezbędnych do życia w grupie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów osób w spektrum autyzmu, prowadzimy szkolenia i warsztaty mające na celu pogłębienie wiedzy, udzielanie wsparcia oraz naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Swoją pomocą obejmujemy także osoby, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami w życiu prywatnym lub zawodowym. Psychoterapia indywidualna nastawiona jest na pomoc osobom w trudnym dla nich momencie życia.

TEL KOM: 534-180-555

Centrum Terapii Simul: Jana Kochanowskiego 45A, 01-864 Warszawa.

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

PKO BP 97 1020 1026 0000 1802 0388 3352