SZKOLENIA

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

Kurs Treningu Umiejętności Społecznych

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole

Rodzice

Warsztat umiejętności wychowawczych – Jak pracować z dzieckiem z trudnościami
społecznymi

Zachowania trudne dzieci z zespołem Aspergera i ADHD

TEL KOM: 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04

Centrum Terapii Simuli Bielany ul. Łomiańska 26

Centrum Terapii Simuli Białołęka SP nr 314 ul. Porajów 3

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

PKO BP 97 1020 1026 0000 1802 0388 3352

facebook.com/poradniasimuli/

Centrum Terapii Simuli

Centrum Terapii Simuli / SP nr 314