SZKOLENIA

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

Kurs Treningu Umiejętności Społecznych

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole

Rodzice

Warsztat umiejętności wychowawczych – Jak pracować z dzieckiem z trudnościami
społecznymi

Zachowania trudne dzieci z zespołem Aspergera i ADHD

TEL KOM: 534-180-555

Centrum Terapii Simul: Powązkowska 15 piętro III , 01-797 Warszawa.

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

PKO BP 97 1020 1026 0000 1802 0388 3352

facebook.com/poradniasimuli/

Centrum Terapii Simuli