534 180 555 poradnia@simuli.pl

Dietoterapia – psychologia odżywiania

Pojęcie dietoterapii jest wyjątkowo obszerne i obejmuje zarówno aspekt samego pożywienia i jedzenia oraz ich wpływu na zdrowie i samopoczucie aż po nawyki żywieniowe i schematy w których tkwimy  – często nie potrafiąc ich zmienić lub nie zdając sobie sprawy, jak korzystna ta zmiana byłaby dla nas. Konsekwencją wszystkich tych aspektów jedzenia jest nasze zdrowie i samopoczucie, które są także wzajemnie od siebie zależne. Sposób żywienia, nie tylko w sytuacjach występowania chorób dietozależnych, ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia, wyglądu, sprawności fizycznej (i umysłowej!).

To jak się czujemy, jak postrzegamy własne ciało i czy jesteśmy z tego zadowoleni wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie w domu, pracy, w rodzinie i wśród znajomych. Celem dietoterapii jest taka zmiana sposobu żywienia i nawyków żywieniowych, żeby cieszyć się zdrowiem i czuć się dobrze.

Celem spotkań z dietetykiem może być:

  • poprawa zdrowia i samopoczucia
  • redukcja wagi
  • zmiana sposobu żywienia i nawyków żywieniowych
  • poprawa wyników i parametrów badań
  • wsparcie żywieniowe w chorobach przewlekłych
  • dietoterapia schorzeń i chorób dietozależnych
Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04

Jana Kochanowskiego 45A
01-864 Warszawa

poradnia@simuli.pl
www.simuli.pl

 

facebook.com/poradniasimuli/