534 180 555 poradnia@simuli.pl

Psychoterapia rodzin i par

Psychoterapia małżeństw i par

Psychoterapia par i małżeństw jest formą terapii kierowaną do osób będących w związku, które doświadczają w nim trudności i problemów, niejednokrotnie prowadzących do kryzysu. Kryzys może się objawiać  kłótniami czy konfliktami, trudnościami w relacji seksualnej, poczuciu obcości i osamotnienia; często też partnerzy czują się w związku nieszczęśliwi, oddaleni od siebie, choć nie potrafią wskazać tego przyczyny.

Podczas psychoterapii partnerzy dążą do naprawienia relacji poprzez poprawę komunikacji, pogłębienie wzajemnego zrozumienia, wypracowanie tolerancji na różnicę perspektyw. Partnerzy podczas spotkań z psychoterapeutą wspólnie przyglądają się swojemu związkowi, starają się zrozumieć przyczynę trudności i szukają drogi do zmiany sytuacji.

Psychoterapia par i małżeństw proponowana jest partnerom:

 • doświadczającym trudności w zaadaptowaniu się do ważnych zmian w życiu tj. ciąża i narodziny dziecka, choroba, śmierć
 • doświadczającym trudności wychowawczych i w relacji z dzieckiem, które odbijają się na związku
 • doświadczającym trudności w pogodzeniu bliskości z rodzicielstwem
 • próbującym odbudować związek po zdradzie
 • doświadczającym trudności w znalezieniu równowagi pomiędzy więzią a autonomią w związku
 • doświadczającym trudności związanych z trwaniem w przedłużającym się kryzysie,
 • stojącym przed decyzją o pozostaniu w związku lub jego zakończeniu
 • doświadczanie trudności związanych z poczęciem dziecka.

Psychoterapia rodzin

Terapia rodzin kierowana jest do rodzin doświadczających trudności w porozumieniu się, komunikacji, braku wzajemnego zrozumienia lub szacunku. Powodem konfliktów  w rodzinie może  brak bliskości i więzi, kryzys związany z ważnym wydarzeniem tj. śmierć, choroba, utrata pracy przez jednego z rodziców, zagrożenie rozwodem lub separacją rodziców a także złość i wzajemne oskarżenia. Terapia rodzin jest to rodzaj pracy terapeutycznej, w której bierze udział cała rodzina, jako swoisty systemem, w którym poszczególni członkowie oddziałują na siebie nawzajem i pozostają we wzajemnych zależnościach. W praktyce oznacza to, że problemy jednego członka rodziny bardzo często wpływają na wszystkich domowników, ale też cały system rodzinny może przyczyniać się do powstania problemu czy zaburzenia u jednego członka rodziny. Spotkania z psychoterapeutą mają na celu  w   najbardziej bezpieczny i komfortowy dla wszystkich sposób umożliwić członkom rodziny komunikację, znalezienie porozumienia i docelowo – rozwiązanie problemu.

Praca psychoterapeutyczna koncentruje się na szacunku, prawidłowej komunikacji, budowaniu poczucia przywiązania i bliskości, rozumieniu różnic i potrzeb i skutecznym radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Psychoterapia rodzin proponowana jest, gdy w rodzinie występują:

 • brak intymności i więzi;
 • silny konflikt;
 • złość, wzajemne oskarżanie;
 • brak możliwości realizacji potrzeb poszczególnych członków rodziny;
 • prowadzenie komunikacji w atmosferze konfliktu;
 • kłamstwa, tajemnice, zaprzeczanie rzeczywistości.

 

TEL KOM: 534-180-555

Centrum Terapii Simul: Jana Kochanowskiego 45A, 01-864 Warszawa.

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

PKO BP 97 1020 1026 0000 1802 0388 3352