534 180 555 poradnia@simuli.pl

Terapia indywidualna dzieci i młodzież

Konsultacja

Forma wsparcia jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb dziecka. Dbając o indywidualizację oddziaływań terapeutycznych, przed rozpoczęciem zajęć zapraszamy na 50 minutowe spotkanie konsultacyjne rodziny i dziecka z psychologiem/pedagogiem w celu ustalenia najefektywniejszej i najlepszej formy terapii.

Z konsultacji z psychologiem/terapeutą można również korzystać w trakcie trwania terapii dziecka, jeśli chcielibyście Państwo lepiej poznać metody pracy z dzieckiem, zastanowić się nad skuteczniejszymi metodami radzenia sobie w trudnych sytuacjach i w wielu innych sprawach dotyczących dzieci.

Konsultacje przedszkolne i szkolne

Spotkania terapeuty z rodzicami bądź wychowawcami na terenie przedszkola lub szkoły, mające charakter wsparciowy, edukacyjny lub interwencyjny w sytuacjach:

  • Problemów dziecka w relacjach z grupą
  • Trudności wychowawców w prowadzeniu dziecka o specjalnych potrzebach
  • Wszelkiego rodzaju konfliktów w grupach przedszkolnych, szkolnych i rodzicielskich
Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04

Jana Kochanowskiego 45A
01-864 Warszawa

poradnia@simuli.pl
www.simuli.pl

 

facebook.com/poradniasimuli/