534 180 555 poradnia@simuli.pl

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Warszawa

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). W małych grupach uczestnicy poznają nowe osoby i pracują nad takimi obszarami jak m.in. budowanie relacji, wyrażanie emocji, czy rozwiązywanie konfliktów. Wspólnie, w bezpiecznej atmosferze, uczymy się nowych, dobrych wzorców funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Zajęcia TUS prowadzone są w małej grupie rówieśniczej, ich celem jest zdobywanie i kształtowanie umiejętności społecznych. Na zajęciach uczestnicy ćwiczą m.in. nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami. Grupy prowadzone przez doświadczonych specjalistów psychologów i pedagogów.

W Centrum Terapii Simuli prowadzimy obecnie wiele grup zróżnicowanych pod względem wieku i potrzeb uczestników. Grupy są otwarte, tzn., że w każdym momencie można do grupy dołączyć, rekrutacja do grup trwa cały rok.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i w soboty, raz w tygodniu, trwają najczęściej 80 minut. Grupy prowadzone są przez dwóch terapeutów – psychologów, pedagogów.

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest konsultacją z psychologiem, który po spotkaniu z dzieckiem i rozmowie z rodzicem zasugeruje najlepszą ścieżkę terapii i dobierze odpowiednią dla dziecka grupę.

Nasze grupy Treningu Umiejętności Społecznych są tworzone zgodnie z potrzebami uczestników, tak by każde dziecko możliwie efektywnie mogło nabywać umiejętności społeczne. Grupy najczęściej liczą 4-5 uczestników. Taka liczba dzieci w grupie umożliwia efektywne uczenie się budowania relacji rówieśniczych. Już taka mała grupa jest odzwierciedleniem innych grup w środowisku dziecka. W grupie 4 osobowej są dzieci które się lubi bardziej, są dzieci które lubi się mniej. Są dzieci bardziej wycofane, są dzieci otwarte, które z łatwością nawiązują relacje. To odzwierciedlenie naturalnego środowiska pozwala dziecku w bezpiecznych warunkach konfrontować się z rówieśnikami, nawiązywać różnorodne relacje, uczyć się jak budować przyjaźnie, czy rozwiązywać konflikty.

W Centrum Terapii Simuli bardzo indywidualnie podchodzimy do potrzeb każdego dziecka. Często więc tworzymy grupy mniejsze np. dwuosobowe, gdzie dzieci potrzebujące w danym momencie więcej uwagi, mogą przygotowywać się do wejścia z sukcesem w grupę większą.

Istotą Treningów Umiejętności Społecznych jest bycie dzieci w bezpiecznej grupie rówieśniczej, gdzie nie są oceniane, gdzie mogą czuć się swobodnie i gdzie otwarcie mogą wyrażać swoje potrzeby. Ta wzajemna akceptacja i zrozumienie daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Otwiera ich to na nowe doświadczenia, pozwala pewniej nawiązywać relacje. Przyczynia się to do budowy spójnej grupy, mającej wspólny cel. To otwarcie często powoduje uruchomienie negatywnych wzorców zachowania nad którymi możemy wspólnie dalej pracować. Na zajęciach dzieci uczą się wyrażania własnych potrzeb z uwzględnieniem perspektywy innych osób, wyrażając własne emocje konfrontują się z emocjami innych dzieci.

Na Treningach Umiejętności Społecznych uczestnicy rozwijają teorię umysłu, uczą się perspektywy innych dzieci, zaczynają rozumieć wpływ własnego zachowania na odbiór ich samych. To co najważniejsze – nie dzieje się to w atmosferze odrzucenia, lecz akceptacji i zrozumienia.

W Centrum Terapii Simuli mamy przekonanie, że istotą Treningów Umiejętności Społecznych jest nie tylko warsztatowe i teoretyczne zdobywanie wiedzy o sposobach komunikacji, lecz praca „tu i teraz”, czyli autentyczne doświadczenie siebie w relacji z innymi. Często cenniejsze wydaje się nam np. rozwiązanie realnego konfliktu niż odegranie scenki konfliktu z najlepszym kolegą. Niemniej jednak, nie pomijamy tej formy pracy i dużą wagę przywiązujemy do zajęć warsztatowych, scenek, dramy, odgrywania sytuacji społecznych, w których dzieci wzajemnie dają sobie informacje zwrotne dotyczące wzajemnych postępów i ewentualnych trudności do dalszej pracy.

Tematyka zajęć Treningu Umiejętności Społecznych jest bardzo bogata i szeroka, główne obszary tematyczne to komunikacja, emocje, tożsamość, trudne sytuacje. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych z dzielnic takich jak Warszawa Bielany, Białołęka, Bemowo, Żoliborz

 

 • Czym jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w Warszawie?

  Trening Umiejętności Społecznych w Warszawie to program rozwoju umiejętności interpersonalnych, skierowany do dzieci i młodzieży. Program ten skupia się na kształtowaniu zdolności do budowania relacji, wyrażania emocji oraz rozwiązywania konfliktów. Zajęcia prowadzone są w małych, rówieśniczych grupach przez doświadczonych psychologów i pedagogów, co gwarantuje indywidualne podejście i skuteczną naukę.

 • Dla kogo przeznaczone są zajęcia TUS w Warszawie?

  Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w Warszawie są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które chcą poprawić swoje umiejętności społeczne. Program jest odpowiedni dla uczestników z różnych dzielnic, takich jak Bielany, Białołęka, Bemowo, czy Żoliborz. Dzięki elastycznemu systemowi grup, zajęcia są dostępne dla różnych grup wiekowych i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

 • Jak wyglądają zajęcia TUS w Warszawie?

  Zajęcia TUS w Warszawie odbywają się w małych grupach i trwają 80 minut. Są prowadzone przez dwóch terapeutów - psychologów i pedagogów. W czasie zajęć uczestnicy pracują nad takimi zagadnieniami jak komunikacja, emocje, tożsamość i trudne sytuacje. Uczymy poprzez praktyczne ćwiczenia, scenki, dramy i rzeczywiste doświadczenia w relacjach z innymi.

 • Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w TUS w Warszawie?

  Udział w Treningu Umiejętności Społecznych w Warszawie przynosi wiele korzyści, w tym rozwój zdolności do budowania i utrzymywania relacji, lepsze rozumienie i wyrażanie emocji, a także umiejętność radzenia sobie z konfliktami. Program pomaga także w rozwoju pewności siebie i akceptacji, co jest kluczowe dla zdrowego rozwoju społecznego i emocjonalnego.

 • Jak dołączyć do grupy TUS w Warszawie?

  Dołączenie do grupy Treningu Umiejętności Społecznych w Warszawie jest proste. Należy skontaktować się z Centrum Terapii Simuli, aby umówić konsultację z psychologiem. Po spotkaniu z dzieckiem i rozmowie z rodzicem, specjalista zasugeruje najlepszą ścieżkę terapii i dobierze odpowiednią grupę.

 • Czy w TUS w Warszawie są grupy dostosowane do konkretnych potrzeb uczestników?

  Tak, w Centrum Terapii Simuli dbamy o to, aby grupy Treningu Umiejętności Społecznych były tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników. Oferujemy różnorodne grupy, w tym mniejsze, dwuosobowe, gdzie dzieci wymagające więcej uwagi mogą lepiej przygotować się do funkcjonowania w większej grupie.

 • Jakie metody stosowane są podczas zajęć TUS w Warszawie?

  Na zajęciach TUS w Warszawie stosujemy różnorodne metody pracy, w tym warsztaty, scenki, dramy oraz autentyczne doświadczenia w relacjach z innymi. Ważnym elementem jest praktyczne rozwiązywanie realnych konfliktów oraz wzajemne dawanie informacji zwrotnych. Stosujemy także techniki pracy nad teorią umysłu i rozumieniem perspektywy innych.

Nasz Zespół

Trochę Historii

Cennik

Masz jakieś pytania ? Napisz do nas.

Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04

Jana Kochanowskiego 45A
01-864 Warszawa

poradnia@simuli.pl
www.simuli.pl

 

facebook.com/poradniasimuli/