TUS, Trening Umiejętności Społecznych Warszawa

Zajęcia w małej grupie rówieśniczej której celem jest zdobywanie umiejętności społecznych. Na zajęciach uczestnicy ćwiczą nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami.

Grupy prowadzone przez doświadczonych specjalistów psychologów i pedagogów.

W Centrum Terapii Simuli prowadzimy obecnie wiele grup. Grupy są otwarte, tzn że w każdym momencie można do grupy dołączyć.

Rekrutacja do grup trwa cały rok.

Grupy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i w soboty.

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest konsultacją z psychologiem.

Więcej o tym w zakładce Konsultacje.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone są przez dwóch terapeutów – psychologów, pedagogów.

Nasze Grupy Trening Umiejętności Społecznych są tworzone zgodnie z potrzebami uczestników, tak by każde dziecko możliwie efektywnie mogło nabywać umiejętności społeczne. Grupy najczęściej liczą 4-5 uczestników. Taka liczba dzieci w grupie umożliwia efektywne uczenie się budowania relacji rówieśniczych. Już taka mała grupa jest odzwierciedleniem innych grup w środowisku dziecka. W grupie 4 osobowej są dzieci które się lubi bardziej, są dzieci które lubi się mniej. Są dzieci bardziej wycofane, są dzieci otwarte, z łatwością nawiązują relacje. To odzwierciedlenie naturalnego środowiska pozwala dziecku w bezpiecznych warunkach konfrontować się z rówieśnikami, nawiązywać różnorodne relacje, uczyć się budować przyjaźnie, czy rozwiązywać konflikty.

W Centrum Terapii Simuli bardzo indywidualnie podchodzimy do potrzeb każdego dziecka. Często więc tworzymy grupy mniejsze np. dwuosobowe, gdzie dzieci potrzebują w danym momencie więcej uwagi, mogą przygotowywać się do wejścia z sukcesem w grupę większą.

Istotą Treningów Umiejętności Społecznych jest bycie dzieci w bezpiecznej grupie rówieśniczej, gdzie nie są oceniane, gdzie mogą czuć się swobodnie i gdzie otwarcie mogą wyrażać swoje potrzeby. Ta wzajemna akceptacja i zrozumienie daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Otwiera ich to na nowe doświadczenia, pozwala pewniej nawiązywać relacje. Przyczynia się to do budowy spójnej grupy, mającej wspólny cel. To otwarcie często powoduje uruchomienie negatywnych wzorców zachowania nad którymi możemy wspólnie dalej pracować. Na zajęciach dzieci uczą się wyrażania potrzeb uwzględniając perspektywę innych osób, wyrażając własne emocje konfrontują się z emocjami innych dzieci.

Na Treningach Umiejętności Społecznych uczestnicy rozwijają teorię umysłu, uczą się perspektywy innych dzieci, zaczynają rozumieć wpływ własnego zachowania na odbiór ich samych. To co najważniejsze nie dzieje się to w atmosferze odrzucenia, lecz akceptacji i zrozumienia

W Centrum Terapii Simuli mamy przekonanie że istotą Treningów Umiejętności Społecznych jest nie tylko warsztatowe i teoretyczne zdobywanie wiedzy o sposobach komunikacji, lecz praca „tu i teraz”, czyli autentyczne doświadczenie siebie w relacji z innymi. Często cenniejsze wydaje się nam np. rozwiązanie realnego konfliktu niż odegranie scenki konfliktu z najlepszym kolegą. Niemniej jednak nie pomijamy tej formy pracy i dużą wagę przywiązujemy do zajęć warsztatowych, scenek, dramy, odgrywania sytuacji społecznych w których dzieci wzajemnie dają sobie informacje zwrotne dotyczące wzajemnych postępów i ewentualnych trudności do dalszej pracy.

Tematyka zajęć Treningu Umiejętności Społecznych jest bardzo bogata i szeroka – szerzej piszemy o tym w zakładce tematy zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Główne obszary tematyczne to komunikacja, emocje, tożsamość, trudne sytuacje.

Nasz Zespół

Trochę Historii

Cennik

Masz jakieś pytania ? Napisz do nas.

Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04 

ul. Łomiańska 26   01-685 Warszawa 

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

Poradnia Simuli

Jestesmy pod adresem

Łomiańska 16, Warszawa

Zapraszamy

 

facebook.com/poradniasimuli/