PSYCHOTERPIA

Psychoterapia indywidualna

Proponowana jest w sytuacji kryzysowej bądź w sytuacji niezadowolenia z obecnej sytuacji życiowej. Motywacją do podjęcia psychoterapii może być chęć poznania siebie, przyjrzenia się swoim trudnościom i konfliktom życia codziennego, potrzeba zmiany sytuacji życiowej. Po wstępnej konsultacji ustalana jest ilość regularnych spotkań z psychoterapeutą.

W naszej pracy łączymy różne podejścia psychologiczne. Staramy się rozumieć indywidualizm każdej jednostki, psychodynamikę jej procesów, system w jakim wzrastała, możliwości poznawcze i umiejętności interpersonalne, pozytywnie ją motywując do dalszych sukcesów.

Psychoterapia osób dorosłych nakierowana jest na pracę w takich obszarach jak:

 •   obniżony nastrój
 •   stres
 •   trudności i kryzysy emocjonalne
 •   poczucie osamotnienia
 •   brak motywacji do działania
 •   poczucie utraty sensu życia
 •   strata i żałoba
 •   wypalenie zawodowe
 •   trudności w relacjach interpersonalnych
 •   problemy wychowawcze i w relacjach z dzieckiem

 

Psychoterapia dorosłych osób z zespołem Aspergera

Terapia dorosłych obejmuje zarówno dorosłe osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziców i osoby z ich otoczenia, jak i osoby potrzebujące wsparcia ze względu na trudności z jakimi się borykają w swoim codziennym życiu.

Aby jak najlepiej dobrać formę pomocy do indywidualnych potrzeb, wszelkie dalsze działania terapeutyczne poprzedzone są konsultacją u psychologa.

Terapia indywidualna dorosłych osób z zespołem Aspergera lub autyzmem ma na celu niwelowanie deficytów, naukę kompetencji podnoszących jakość funkcjonowania w życiu społecznym oraz pomoc w rozumieniu siebie w sytuacjach społecznych. Terapia grupowa umożliwia budowanie relacji interpersonalnych oraz naukę umiejętności społecznych. Grupy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) pomagają rozwijać umiejętności interpersonalne, budować pozytywne relacje, rozumieć i wyrażać złe emocje w sposób akceptowany społecznie i zdobywać wiele nowych umiejętności niezbędnych do życia w grupie. Uzupełnieniem terapii są warsztaty edukacyjno-zawodowe, których uczestnicy przygotowywani są do podjęcia aktywności zawodowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, prowadzimy szkolenia i warsztaty mające na celu pogłębienie wiedzy, udzielanie wsparcia oraz naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Swoją pomocą obejmujemy także osoby, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami w życiu prywatnym lub zawodowym. Psychoterapia indywidualna nastawiona jest na pomoc osobom w trudnym dla nich momencie życia.

   

  Psychoterapia grupowa

   

  Celem psychoterapii grupowej jest taka zmiana postawy uczestników która pozwoli na samodzielne, korzystniejsze dla nich i bardziej dojrzałe rozwiązywanie trudności, jakie mają oni w kontaktach z innymi ludźmi.

  Grupa jest skierowana do osób które doświadczają trudności w kontaktach z innymi ludźmi, którzy chcieliby poprawić jakość swoich relacji, chcieliby lepiej poznać siebie w kontekście swoich relacji i osób. Grupa jest miejscem gdzie możemy dowiedzieć się od innych jak nas postrzegają, jak odbierają, przyjrzeć się temu w jaki sposób buduje się relacje z innymi ludźmi.

  Trudności osób zgłaszających się na psychoterapię grupową mogą manifestować się poprzez takie zachowania jak: agresywność, podejrzliwość, nieśmiałość itp., natomiast w relacji z innymi ludźmi poprzez poszukiwanie opieki, walkę z autorytetami, stałą obawę przed odrzuceniem, krytyką itp.

  Wyniki badań wskazują że psychoterapia grupowa jest tak samo skuteczna jak psychoterapia indywidualna, a często nawet skuteczniejsza szczególnie jeśli chodzi o rozwiązywanie trudności interpersonalnych.

   

   

  Psychoterapeuci w zespole Simuli

  mgr Aleksandra Gołaszewska – psycholog, psychoterapeuta, pracuje w podejściu humanistycznym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych jak również terapią i mediacją par.

  mgr Wojciech Święcicki – psychoterapeuta, pracuje w podejściu integracyjnym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych jak również terapią i mediacją rodzin i par.

  mgr Dominik Ziołkowski   – psycholog, psychoterapeuta, pedagog pracuje w podejściu psychodynamicznym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych.

   

   

  TEL KOM: 534-180-555

  Centrum Terapii Simul: Powązkowska 15 piętro III , 01-797 Warszawa.

  poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

  PKO BP 97 1020 1026 0000 1802 0388 3352

  facebook.com/poradniasimuli/

  Centrum Terapii Simuli