TERAPIA PAR i MAŁŻEŃSTW

Terapia par jest skuteczną formą pomocy psychoterapeutycznej dla osób pragnących poprawić swoje relacje w związku. Praca podczas sesji jest skoncentrowana na relacjach między partnerami, a w szczególności na ich obecnym funkcjonowaniu.

Podczas sesji partnerzy uczą się podejmowania i odwzajemniania pozytywnych zachowań wobec siebie, Ćwiczą umiejętność konstruktywnej konfrontacji i komunikacji, koncentracji na rozwiązywaniu problemów, zamiast na wzajemnym oskarżaniu i odreagowywaniu złości, nabywają zdolności powstrzymywania się od negatywnych zachowań wobec siebie, unikania obwiniania, pretensji, wyzwisk.

Zakładając wzajemną motywację partnerów do pracy nad problemami w związku, efektów można się spodziewać już po pierwszym spotkaniu.

U uczestników terapii obserwuje się zmniejszone napięcie emocjonalne, zwiększasię umiejętności komunikacji, partnerzy powstrzymują się od pretensji i wzajemnego obwiniania. Prace domowe realizowane między sesjami pomagają zbliżyć się partnerom do zrozumienia i zaakceptowania ich wzajemnej subiektywnej perspektywy satysfakcji w związku. Uczestnicy terapii zaczynają rozumieć, że wbrew potocznej opinii partner nie jest odpowiedzialny za spełnianie ich oczekiwań.

Pary, które w swojej historii związku mają wiele bolesnych doświadczeń, zwykle obawiają się, że ponowne „rozdrapywanie ran” lub „pranie brudów” przyniesie im tylko cierpienie. Psychoterapeuta jednak buduje pomoc wokół celów w teraźniejszości. Terapia pomoże więc „zamknąć” bolesne doświadczenia z przeszłości stwarzając nową perspektywę dla związku.

PRZYKŁADOWE CELE TERAPII PAR, to między innymi: ✓ przezwyciężenie kryzysu, rozpadu związku, ✓ poprawa relacji i komunikacji między partnerami, wzrost wzajemnego rozumienia i akceptacji,

umiejętność rozpoznawania potrzeb w związku, ✓ zdolność do podejmowania wspólnych wyzwań

(np. wychowanie dzieci) i przezwyciężania problemów

(np. zdrowotnych, finansowych), ✓ wzrost zdolność do podejmowania i odwzajemniania

pozytywnych zachowań wobec siebie, umiejętność konstruktywnej konfrontacji i komunikacji.

Terapia realizowana jest w czasie od 6 do 12 sesji (jedna sesja trwa 1h i 40 min).

Liczba sesji jest uzależniona od rodzaju problemu i postępów uczestników terapii.

TERAPIA PAR i MAŁŻEŃSTW Prowadzi: mgr Wojciech Święcicki, psychoterapeuta, terapeuta par

Kontakt: www.simuli.pl, 604 964 049

Nasz Zespół

Trochę Historii

Cennik

Masz jakieś pytania ? Napisz do nas.

Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04 

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
III piętro

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

 

facebook.com/poradniasimuli/