Trudne zachowania u dzieci i młodzieży, Trening Umiejętności Społecznych