Mgr Katarzyna PłucienniczakMgr Izabela Stafecka Psycholog, Pedagog

Mgr Katarzyna PłucienniczakMgr Izabela Stafecka Psycholog, Pedagog

Psycholog

Szkoliła się podyplomowo w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Fundacji SYNAPSIS, a także w innych ośrodkach polskich i zagranicznych, w obszarze metod diagnozy i pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autystycznego. 

Certyfikowana trener i superwizor metody Videotreningu Komunikacji.

W Centrum Terapii Simuli prowadzi:

  • Konsultacje przeddiagnostyczne
Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04 

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
III piętro

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

 

facebook.com/poradniasimuli/