Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie jest uczestniczką studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS na wydziale psychologii oraz szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W latach 2012-2016 odbywała praktykę, a następnie pracowała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadziła tam terapię rodzin, terapię indywidualną oraz grupową dla młodzieży.

Ukończyła program szkoleniowo-stażowy „Vademecum Terapeuty Rodzinnego” w Grupie Synapsis oraz liczne kursy przygotowujące do pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej. Obyła staże w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz na Oddziale Ostrym Zaburzeń Psychotycznych), w Wojskowym Instytucie Medycznym ( w Klinice Stresu Bojowego) oraz w Szpitalu Nowowiejskim (w Centrum Psychoterapii).
Prowadzi terapię dzieci i dorosłych.