Dzieci Szkolne

Trening Umiejętności Społecznych

są to zajęcia nastawione na kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych, prowadzone przez dwóch terapeutów w małych grupach 3-6 osobowych. Podczas spotkań pracujemy przede wszystkim nad tworzeniem relacji pomiędzy uczestnikami grupy poprzez rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją i emocjami. Na zajęciach uczymy się:

 • Jak nawiązać i podtrzymać kontakt
 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach (zaczepianie, podpuszczanie, agresja)
 • Przestrzegania norm i zasad grupowych
 • Wyrażania emocji w sposób adekwatny i akceptowany społecznie
 • Interpretacji i rozumienia emocji innych osób
 •  Rozwiązywać problemy na bieżąco pojawiające się na zajęciach

Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze i trwają 60 lub 80 minut.

Sobotnie planszówki

WARSZTAT DLA UCZNIÓW KLAS 1-3, KLAS 4-6 i KLAS GIMNAZJALNYCH
CEL WARSZTATÓW
• Ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie
• Rozwijanie zainteresowań
• Spędzanie czasu w grupie znajomych
Terminy: co druga sobota miesiąca w godzinach porannych
Rozpoczęcie zajęć – listopad 2016 (zgłoszenia przyjmujemy do końca października
Prowadzący warsztaty: Joanna Golec i Agnieszka Żakieta
Cena warsztatów 120 zł za miesiąc – 60 zł za spotkanie
Zgłoszenia — tel. 534180555 lub poradnia@simuli.pl

Konsultacja

wymienione formy wsparcia są indywidualnie dopasowywane do potrzeb dziecka. Dbając o indywidualizację oddziaływań terapeutycznych, przed rozpoczęciem zajęć zapraszamy na 50 minutowe spotkanie dziecka i rodziców z terapeutą. W przypadku nowopowstających grup, zajęcia rozpoczynają się gdy zgłosi się i zakwalifikuje odpowiednia do rodzaju grupy liczba osób.

Terapia indywidualna 

 • są to 50 minutowe spotkania dziecka z terapeutą, których program i przebieg ustala terapeuta  po konsultacji z dzieckiem i rodziną, w zależności od potrzeb dziecka.

 Zajęcia dodatkowe

Trening Zastępowania Agresji

to zajęcia kierowane do dzieci przejawiających trudne zachowania, nastawione na naukę zachowań społecznie akceptowanych oraz wyrażanie trudnych emocji w sposób nieagresywny. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów w małych grupach 3-6osobowych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze i trwają 60 lub 80 minut.

  • Trening Umiejętności Praktycznych – zajęcia rozwijające samodzielność, odbywają się w małych grupach prowadzonych przez dwóch terapeutów. Spotkania odbywają się o stałych porach i trwają 90 minut. Czytaj więcej…
  • Zajęcia w terenie– to spotkania w  grupie połączone z wyjściami poza Centrum Terapii, mające na celu naukę zasad zachowania w miejscach publicznych (poczta, kino, muzeum itp.) przy jednoczesnym tworzeniu relacji pomiędzy uczestnikami grupy i rozwijaniu umiejętności związanych z komunikacją  Na zajęciach ćwiczymy takie umiejętności jak:
    • Samodzielne poruszanie się środkami komunikacji miejskiej
    • Korzystanie z miejsc publicznych
    • Nauka załatwiania spraw życia codziennego (np. zakupy)

   Zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie i trwają 2 do 3 godzin.

  • Warsztaty Zainteresowań– są to zajęcia praktyczne zorientowane na rozwijanie zainteresowań uczestników, przy jednoczesnym tworzeniu relacji pomiędzy uczestnikami i rozwijaniu umiejętności związanych z komunikacją. Spotkania prowadzone są w niewielkich grupach, odbywają się raz w tygodniu i trwają od 60 do 120 minut.  W zależności od zainteresowań zapraszamy na:
   • Warsztaty plastyczne
   • Warsztaty decoupage
   • Zajęcia sportowe
   • Gry planszowe i strategiczne
  • Arteterapia – zajęcia wykorzystujące sztukę w pracy nad emocjami. Spotkania małych grup do 5 osób prowadzi arteterapeuta, zajęcia odbywają się raz w tygodniu, o stałej porze. Czytaj więcej….

 

Logopeda

U dzieci z zespołem Aspergera możemy zauważyć takie problemy z rozwojem mowy jak:

 • opóźniony jej rozwój,
 • zaburzona intonacja głosu (bardzo głośny, lub bardzo cichy ton),
 • powierzchowny, perfekcyjny, literacki język, (często stosowany nieadekwatnie do sytuacji),
 • sztywny, monotonny ton głosu bez zabarwienia emocjonalnego,
 • nietypowa charakterystyka głosu,
 • uszkodzenie zdolności rozumienia języka – znaczeń przenośnych i ukrytych

Zaburzenia mowy dziecka z zespołem Aspergera powodują takie problemy w kontakcie z otoczeniem jak: zdziwienie, lub śmiech u rówieśników, budzą naszą złość i niezrozumienie. Wynika to z tego że dzieci z ZA mają problemy z komunikacją werbalną charakteryzującą się:

 • niezrozumieniem metafor, przenośni, żartów,
 • niejasnym i niezrozumiałym sposobem mowy,
 • nieadekwatnym tonem głosu – zbyt wysoki, lub zbyt niski,
 • dosadnymi, czasem przekoloryzowanymi sformułowaniami,
 • brakiem zrozumienia kontekstu wypowiedzi
 • niedopasowaniem formy do sytuacji np. zwracaniem się do dorosłego w ten sam sposób jak do rówieśnika (mówienie cześć nauczycielom)
 • mową konkretną i skrajnie formalną
 • stereotypowym nadużywaniem niektórych słów

Logopeda w Centrum Terapii Simuli

zapraszamy na zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe, a także konsultacje logopedyczne. Zajęcia logopedyczne mogą być poświęcone zarówno korygowaniu wad wymowy, usprawnianiu aparatu artykulacyjnego i pracy nad budowaniem systemu językowego,  jak i pracy nad komunikowaniem się dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera z wykorzystaniem metod AAC czyli komunikacji alternatywnej.

Logopedzi w zespole Simuli

Mgr Natalia Tlałka – logopeda dziecięcy

Mgr Anna Opiela – logopeda dziecięcy

Trening Jedzenia         

Kurs „Sposób na niejadka” to cykl ok 10 spotkań, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które nie lubią jeść lub mają trudności z prawidłowym odgryzaniem, żuciem i połykaniem.

Celem warsztatów jest zbudowanie poprzez pełną akceptacji i zrozumienia postawę terapeuty, motywacji do takich działań dziecka jak  m.in urozmaicenie diety i wzbogacenie jej o nowe, zdrowe produkty, przełamywanie trudności z przyjmowaniem nielubianych potraw.

W czasie wspólnych zajęć będziemy:

 • O bawić się w gotowanie
 • O uczyć się dobrych manier i właściwego zachowania przy stole
 • O przygotowywać produkty potrzebne do zrobienia smacznego dania
 • O przyrządzać kolorowe i smaczne potrawy,
 • O poznawać nowe smaki, zapachy, konsystencje!
 • O rozwijać wyobraźnię i kreatywność

Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy także Rodziców.

W trakcie trwania kursu będziecie Państwo mieli okazję poznać proste przepisy na smaczne dania. Pokażemy też, jak w atrakcyjny i łatwy sposób zachęcić dziecko do jedzenia!

Wspólpraca ze szkołą  

Konsultacje i mediacje szkolne

Współpraca ze szkołą obejmuje konsultacje terapeuty z nauczycielami, pedagogiem lub psychologiem szkolnym na terenie szkoły lub Centrum Terapii. Aby wyjść naprzeciw problemom szkolnym wynikającym z obecności dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz by jak najlepiej przygotować środowisko szkolne dla dziecka ze specjalnymi potrzebami, by mogło ono efektywnie wykorzystać czas spędzony w szkole, warto skonsultować się ze specjalistą. Spotkania z psychologiem o charakterze edukacyjnym lub interwencyjnym są szczególnie przydatne w sytuacji:

 • Trudności nauczyciela z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Konfliktu w klasie, którego przyczyną jest obecność dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 • Wszelkiego rodzaju konfliktów w grupach szkolnych i rodzicielskich
Trening Umiejętności Społecznych, Zespół Aspergera - Centrum Terapii Simuli, Warszawa Bielany

Centrum Terapii Simuli

TEL KOM. 534-180-555

TEL STACJONARNY: 22 396 47 04 

ul. Łomiańska 26   01-685 Warszawa 

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

Poradnia Simuli

Jestesmy pod adresem

Łomiańska 16, Warszawa

Zapraszamy

 

facebook.com/poradniasimuli/