KONSULTACJE PRZEDSZKOLNE

Spotkania terapeuty z rodzicami bądź wychowawcami na terenie przedszkola, mające charakter wsparciowy, edukacyjny lub interwencyjny w sytuacjach:

 • Problemów dziecka w relacjach z grupą
 • Trudności wychowawców w prowadzeniu dziecka o specjalnych potrzebach
 • Wszelkiego rodzaju konfliktów w grupach przedszkolnych i rodzicielskich

TERAPIA INDYWIDUALNA  

50 minutowe spotkania dziecka z terapeutą, których program i przebieg ustala terapeuta po konsultacji z dzieckiem i rodziną, w zależności od potrzeb dziecka. Podczas konsultacji ustalane są najważniejsze trudności i potrzeby dziecka. Na podstawie tego układany jest indywidualny program terapeutyczny. Praca w formie indywidualnej odbywa się zarówno w formie wsparcia psychologicznego, jak i psychoedukacji, gdzie dziecko uczy się między innymi:

 • rozpoznawać i nazywać swoje emocje
 • sposobów radzenia w trudnych sytuacjach
 • sposobów nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • samodzielności
 • asertywności
 • rozumieć lepiej siebie i swoje reakcje

KONSULTACJE PRZEDSZKOLNE

Spotkania terapeuty z rodzicami bądź wychowawcami na terenie przedszkola, mające charakter wsparciowy, edukacyjny lub interwencyjny w sytuacjach:

 • Problemów dziecka w relacjach z grupą
 • Trudności wychowawców w prowadzeniu dziecka o specjalnych potrzebach
 • Wszelkiego rodzaju konfliktów w grupach przedszkolnych i rodzicielskich

TEL KOM: 534-180-555

Centrum Terapii Simul: Powązkowska 15 piętro III , 01-797 Warszawa.

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

PKO BP 97 1020 1026 0000 1802 0388 3352

facebook.com/poradniasimuli/

Centrum Terapii Simuli