534 180 555 poradnia@simuli.pl

mgr Dorota Wyskok

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie jest uczestniczką studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS na wydziale psychologii oraz szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii...